Meghívó az Öregpotyka Horgász Egyesület éves közgyűlésére

Értesítjük a horgásztársakat, hogy 2012. február 4-én, 9:00 órától éves közgyűlést tartunk a ludányhalászi Művelődési Házban. Napirendi pontok: A vezetőség 2011. évi beszámolója, / a felügyelő bizottság jelentése, / a fegyelmi bizottság jelentése, / vezetőségi és felügyelő bizottsági tag választása, / egyebek.

 

Megjelenésedre feltétlen számítunk! 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy 9:30-ra újra összehívásra kerül.

Üdvözlettel,
a HE vezetősége nevében, Albach Róbert elnök.

Ludányhalászi, 2012. január. 20.

 

Várható események 2012-ben:

- április 16-21. - Öregpotyka Nyílt Bojlis verseny
- április 29. - Öregpotyka Nyílt Feeder verseny
- május 13. – Horgász majális és Háziverseny
- május 28.-június 2. – I. Halzóna pontyfogó verseny
- szeptember 9. - Öregpotyka Nyílt Sügérfogó verseny
- szeptember 24.-szeptember 29. – II. Halzóna bojlis verseny

Vezetőségünk megköszöni az adó 1 %-ának 2011-es felajánlását, és kérünk mindenkit, hogy 2012-ben is támogassa egyesületünket. Adószámunk: 19160281-1-12

Egyesületünk számlaszáma: 11741062-20024334

Mindenkinek jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!

Öregpotyka HE Vezetősége.

 


HORGÁSZREND 2012. évre

Halfaj / Tilalmi idő / Méretkorlátozás
  
Ponty / NINCS – a telepítés utáni tilalmat a vezetőség határozza meg / 30 cm
Csuka / február 15.- március 31. 24:00-ig / 40 cm
Süllő / március 1.- április 30. 24:00-ig / 30 cm
Balin / március 1.- április 30. 24:00-ig / 40 cm
Amur / NINCS / 40 cm
Harcsa / május 2.- június 15, csak 80 cm-nél kisebbre / 50 cm
Szilvaorrú keszeg, jászkeszeg, paduc / május 2.- június 15. / nincs

Compót és 5 kg-nál nagyobb pontyot elvinni TILOS!

Felnőtt horgász:
- 2 bottal horgászhat (botonként max. 2 horog),
- napi fogható mennyiség: 3 db nemes hal + 5 kg egyéb,
- egyfajta nemes halból max. 2 db fogható,
- 2 db ponty megfogása után a fenekező horgászat szerelék- és csaliváltás után folytatható, betartva az általános horgászati szabályokat,
- hetente 6 db pontyot + 3 db más nemes halat, évente 30 db pontyot, 30 db más nemes halat lehet fogni egy engedéllyel.

Ifjúsági horgász:
- 1 bottal horgászhat (max.2 horog),
- napi fogható mennyiség: 1 db ponty + 1 db más nemes hal, 2,5 kg egyéb hal,
- heti fogható mennyiség: 3 db ponty + 1 db más nemes hal,
- évente a felnőttek által fogható mennyiség fele,
- éjszaka és csónakból csak felnőtt horgász felügyelete mellett horgászhat!

Gyermek horgász:
- Csak úszós készséggel, 1 horoggal, 1 bottal horgászhat,
- gyermek horgászjeggyel nemes halra horgászni tilos!
- naponta 2,5 kg egyéb hal fogható,
- csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat, napkeltétől napnyugtáig.

Horgászati idő (saját tag):
- nappali: napkeltétől 24:00-ig,
- éjszakai: hétvégén, pénteken napkeltétől vasárnap 24:00-ig,
- ünnepnapokon: az ünnepet megelőző munkanap reggelétől (napkeltétől) az ünnep utolsó napjának 24:00-ig.

Csónakos horgászat engedélyezett, külön horgászrendben meghatározottak szerint.

Napijegyes horgászok:
- napkeltétől napnyugtáig,
- az éjszakai horgászat ideje: 19:00-07:00-ig tart, a horgászat szabályait az erre a célra kiadott engedély tartalmazza.
- ifjúsági horgász: a rá vonatkozó szabályok szerint horgászhat éjszaka, de az éjszakai jegy ára megegyezik a felnőtt horgászéval.

Nógrád Megyei Horgász Szövetség által kiadott engedélyeket elfogadjuk. Ha nem névre szóló az engedély, akkor csak tisztségviselői igazolvánnyal együtt érvényes.

Versenyhorgászok csak előzetes bejelentkezés után, engedéllyel horgászhatnak. Méretkorlátozás alá eső halat kifoghatnak, de elvinni TILOS! Elvihető: 3 kg egyéb hal.

Lékhorgászat ragadozó halra engedélyezett. /A 40/2001. (XII. 27.) BM rendelet figyelembe vételével./


E G Y É B   K Ö T E L M E K

A horgászat csak jogszabályok, előírások és kiemelten az Öregpotyka HE Horgászrendje ismeretében, továbbá az adott horgászati tevékenységre jogosító okmányok és engedélyek - köztük a személyazonosító okmány és az érvényes állami horgászjegy, területi jegy (napijegy), fogási napló mindegyikének egyidejű helyszíni megléte esetén lehetséges.

A tó területén való tartózkodás általános szabályai a családtagokra, kísérőkre és a vendégekre is kötelező érvényűek, ezek betartásáért a saját és a napijegyes horgász is felelősséggel tartozik.

A horgászhely megvilágítása az éjszakai horgászat ideje alatt napnyugtától napkeltéig kötelező.

Az egyesület tagjai kötelesek minden év április 30-ig saját horgászhelyüket és a hozzá tartozó területet rendbe tenni, és egész évben folyamatosan rendet tartani.

- Minden horgász köteles a helyét névtáblával ellátni.
- A horgászhellyel nem rendelkező tagok a tulajdonos engedélyével horgászhatnak.
- Horgászat elől elzárt területen horgászni TILOS!
- Etetőanyag behordása (kishajó, stb.) és dobóhenger alkalmazása engedélyezett.
- A behordás mértéke az esetenkénti 1,5 kg-ot nem haladhatja meg.
- Fenekező horgászat esetén etetőkosár használata engedélyezett.
- A horgászhely tulajdonosa napijeggyel rendelkező vendéghorgászt fogadhat, ha az a horgászati előírásoknak megfelel.

A hal kiemelésére a merítőháló (szák) használata kötelező!!!

Tilos a halak szemébe és a kopoltyújába nyúlni!

Mélyre nyelt horog esetén a horogszabadító használata kötelező!!!

Szigorúan TILOS a halak bármilyen módszerrel való megjelölése, esetleges csonkítása!

A kifogott hallal minden horgász köteles a lehető legkíméletesebb módon bánni.

A hallal durván bánó horgásszal szemben az Öregpotyka HE vezetősége fegyelmi felelőségre vonást kezdeményezhet. (pl. zsinóron fogva emeli ki a vízből, a hal szemébe, kopoltyújába nyúl, magas stégről dobja vissza a vízbe, stb.)

A horgász a fogás után azonnal köteles a megtartani kívánt, illetve a kötelezően regisztrálandó hal becsült/mért súlyát egyedenként olvashatóan, egyértelműen bejegyezni a fogási naplóba a pontos fogási idő feltüntetése mellett úgy, hogy a bejegyzés a későbbiekben ne legyen javítható. Az egyéb hal beírása a horgászat befejezésekor történjék.

Hossz- és súlymérő eszköz, fertőtlenítőszer használata kötelező!

Sporthorgász (bojlis):
- két bottal, fűzött szerelékkel, max. 2 horoggal,
- elektromos vagy kézi hajtású csónakkal bóját lerakni dobótávolság határán, max.150 m-ig lehet,
- a bóját leetetni összesen naponta max. 10 kg mennyiségig lehet,
- etetőhajó használata engedélyezett akár szerelékbehúzásra is, de csak a stégszektorban a meghatározott dobótávolságig,
- csónakhasználati engedély KÖTELEZŐ!

Bojlis készségnek számít:
- a fűzött, 3 vagy annál több szem kukorica, borsó, tigrismogyoró, stb,
- a fűzött 10 mm-es, vagy annál nagyobb pellet, bojli, tigrismogyoró stb.

Bojlis készséggel horgászóknak az alábbi eszközök használata kötelező!!!
- nagyméretű halmerítő, pontymatrac,
- sebfertőtlenítő szer, horogeltávolító,
- hossz- és súlymérő eszköz.

A kifogott, de megtartani nem kívánt halat a mérlegelés, az alapos fertőtlenítés, és esetleges fényképezést követően kíméletesen azonnal vissza kell helyezni. A halak fényképezése kizárólag guggoló testhelyzetben, a halat a pontymatrac felett tartva végezhető. TILOS a halak álló testhelyzetben való fényképezése!!!

Minden csukára, süllőre horgászó személynek rendelkeznie kell szájfeszítővel, illetve a horog kiszedéséhez szintén nélkülözhetetlen fogóval, csipesszel.

Egy haltartó szákban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti okok miatt csak egy hal tehető.

Tilos más horgásztárs tulajdonát képező tárgyat eltulajdonítani, megrongálni, jogtalanul használni, tönkretenni, megsemmisíteni, (horgászhely, stég, növényzet, fák, építmény, vízpart, stb.)

Tilos az egyesület tulajdonát képező tárgyat, jelzőtáblát, használati és egyéb tárgyat, hirdetőtáblát, az azon lévő horgászrendet, közérdekű hirdetményt, kiírást, értesítést megrongálni, levenni, megsemmisíteni, eltulajdonítani.

A tóberendezési tárgyak (padok, WC, szemetes stb.) rendeltetésszerű használata, illetve állapotmegóvása minden horgász és vendég kötelessége.

Másokat szándékosan zavaró, túlzott alkoholos befolyásoltság alatt álló horgász személyekkel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezhető, illetve a vendégeknek a tó területén való tartózkodás megtiltható.

Tilos szemetelni és szemetes helyen horgászni. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is tilos. A hulladékot a területre kihelyezett kukákban lehet hagyni.

Szemetes horgászállást maga mögött hagyó horgásszal szemben az Öregpotyka HE vezetősége fegyelmi felelőségre vonást kezdeményezhet.

Tilos:
- a víz, vagy vízpart bármilyen szennyezése (a víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, stb.),
- az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása,
- az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.

Záró rendelkezések

Az Öregpotyka HE halőrei jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére.

Ellenőrzési szempontból a tó területén belül tartózkodó vendégek és a látogatók is horgásznak minősülnek.

A halőröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek! Az Öregpotyka HE személy- és vagyonbiztonság érdekében együttműködik a Szécsény Városi Rendőrkapitánysággal.

Az Öregpotyka HE mint jogi személy az általa kezelt területeken az esetlegesen bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, utólagos reklamációt nem fogad el.

Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a PTK, a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok és egyesületi szabályzatok, továbbá a MOHOSZ által kiadott, MOHOSZ Országos Horgászrendje című tájékoztató előírásai és rendelkezései az irányadók.

A horgászrend be nem tartása vagy megszegése szigorú fegyelmi felelősségre vonást eredményez!!!

Ludányhalászi, 2012. január 14.

Öregpotyka HE Vezetősége

Copyright © 2018 Öregpotyka. Minden jog fenntartva.