Beszámoló a 2012-es közgyűlésről - Interjú az egyesület elnökével

  

Elnök úr! Megtörtént az évzáró – és egyben évnyitó – közgyűlés, a tagság elfogadta a tavalyi beszámolót, esett szó aktualitásokról, illetve jó néhány felvetés született az idei év tevékenységeit, szabályait illetően. Viszont a tagság egy jelentős része nem tudott részt venni a gyűlésen, foglaljuk össze számukra is részletesebben, hogy miről is esett szó. Kezdjük azzal, hogy honnan is indultunk 2011-ben?

Bőven volt miről beszélnünk, ami azt bizonyítja, hogy nem ültünk ölbe tett kézzel az elmúlt évben sem. Szép terveket határoztunk meg, amikből volt, amit meg tudtunk valósítani és volt, amit nem. Legfontosabb célként tavaly ilyenkor, a 2011-es közgyűlésen vizeink állapotának megóvását és a halállomány további bővítését jelöltük meg. Ezen felül kiemelt célként fogalmaztuk meg a tavaink körül a kritikus helyeken védgátak kialakítását, az átjáró és csatlakozó útszakaszok megépítését, és további területrendezési feladatokat. Emellett szerettük volna befejezni a versenypálya fölső végét, és még több fásítást, füvesítést, környezetrendezési munka elvégzését. Külön figyelmet kívántunk szentelni tavaink népszerűsítésére, és látogatottságának növelésére.

 

Elsőként említetted Elnök úr a vizeink megóvását. Azt gondolom a 2010-es vízbőség, áradások, az Ipoly kiöntéseiből átáramló víztömeg okozta feladatok után nem gondoltuk volna, hogy tavaly inkább a jelentős apadás, az alacsony vízállás fog gondot okozni.

Bizony így lett! Az áradással jött igen magas vízállás a partok és stégek 95%-át ellepte, és a víz alá került szerves anyagok bomlása igen nagy gondot jelentett. Az oxigénszint 160 % fölé került, a pH-érték meghaladta a 10-et. Azonnali beavatkozással, kétszeri klórmeszezéssel sikerült stabilizálni az értékeket és vizeink lenyugodtak. Ennek természetesen a halak is örültek.


De mennyi is az annyi? Egymásnak ellentmondó híresztelések kaptak szárnyra a telepített mennyiségről. Pontosítsuk a számokat.

Az elmúlt két év alatt telepítéseinket folyamatosan megoldottuk, erős, egészséges halállomány került a tavakba. A tavaszi telepítésnél ugyan kissé megijedtünk, mert halászati problémából adódóan légnyomásos halak kerültek a vízbe. Kivizsgáltuk az esetet, a halász elismerte a problémát és 6 mázsa kompenzációban egyeztünk meg. De ami a lényeg: az elmúlt két évben közel 400 mázsa halat telepítettünk! Ez összegben sem kevés, 2010-ben 7 millió, tavaly pedig 9 millió forint felett vásároltunk halat. A legtöbb természetesen ponty volt, mintegy 302 mázsa. Szép számmal került keszeg is a tóba, összesen 80 mázsa felett, valamint süllő, 8 és fél mázsa súlyban. Szeretnénk folytatni ezt a folyamatot a következő két évben is.

 

Ha a rosszban van valami jó, akkor az volt, hogy a nagy árvíz megmutatta, hol a legsérülékenyebb a tóparti gátrendszer. Ennek javítása, fejlesztése ügyében mi történt?

Az Élmény-tó körül, valamint az Öreg-tó és a nagytavunk közötti védgátak megépítése valóban fontos és kiemelt feladat volt. Tanulva az elmúlt év nehézségeiből ezeket a gátakat meg kellett építeni még akkor is, ha 2011-ben nem volt áradás. Ki tudja, mit hoz a jövő. Jobb előre gondolkodni, mint már a bajt kezelni. A haltelepítő hely melletti gátszakaszt is úgy alakítottuk ki, hogy egyben az utat is arra tereltük, ezzel megoldódott ennek az állandóan latyakos területnek a rendezése is. A későbbiekben erre a területre játszótér, szabadidőpark megépítését tervezzük. Ezzel együtt szükségessé vált a haltelepítő hely teljes felújítása, ami meg is megtörtént, így most már biztonsággal tudjuk fogadni a halszállítmányokat.

 

Egy hosszú évek óta húzódó, kardinális probléma az átjáró kérdése. Annyi ígéret, annyi tervezés után úgy látszik, mégis meg lehet azt csinálni. Hogyan sikerült idáig eljutnunk?

Nem tudnám néhány mondatban visszaadni azt a procedúrát, elmesélni az ügyintézés megannyi buktatóját, felsorolni azt a rengeteg munkát, amit ebbe a projektbe nagyon sokan belefektettünk. Valljuk meg őszintén, két évvel ezelőtt, amikor a jelenlegi vezetés bizalmat kapott, kevés ember bízott abban, hogy a sokéves probléma, az átjáró megépítése megoldódhat. De most már mindenki tapasztalhatta, hogy a tervek megvalósultak. Példás összefogással állt helyt sok horgásztársunk a különböző folyamatokban, amiért a vezetés köszönetét szeretném kifejezni. Nem lehet mindenkit név szerint megemlíteni, de szeretnék külön köszönetet mondani a konzorcium tagjainak, Végh Kornél és Dr. Döbrei Tamás vállalkozóknak, valamint N-DIORIT Kft. vezetőjének, Nagy Ignácnak az összefogásért. Aztán itt van egyesületünk megannyi tagja, akik társadalmi munkában dolgoztak, személyes segítséget nyújtottak a szervezésben, összefogtak, kiálltak az ügy mellett és meg is valósították. Persze nem volnék őszinte, ha nem említeném meg, voltak, akik nem segítették ezt a munkát, akik elhúzódtak és esetlegesen még epés megjegyzéseket is tettek, talán még a sikertelenségnek is szurkoltak. Viszont nekik is szeretnék köszönetet mondani, mert motiváltak bennünket a siker elérésében. A lényeg az, hogy az átjáró a tervek szerint elkészült, műszaki átadása megtörtént, a használatbavételi eljárás lezárult, és ezek alapján 2031. szeptember 30-ig üzemelési engedélyt kapott.

 

Nem csupán az átjáró ügye, de a területrendezési kérdések is évek óta húzódtak már. Ezzel kapcsolatban milyen előrelépések születtek?

Valóban, a másik jelentős munka a területrendezési feladatok megoldása volt. Erről szintén nagyon nehéz volna néhány szóban beszélni. Elég annyi, hogy a közgyűlésen jelentettem a tagoknak, hogy az ezzel kapcsolatos ügyintézések határidőn belül lezárultak, az igazolások az ügyvéd, illetve az egyesület birtokában vannak. A horgásztanyákkal és a stégekkel kapcsolatos állásfoglalások elkészültek, szervesen illeszkednek az önkormányzat területrendezési terveibe.

 

Mindenféle járművel járunk ki a tavak partjára. Ki biciklivel, motorral, autóval, de közlekednek itt a bányarészhez járó óriási teherautók is. Legyen az bármilyen jármű, azt hiszem mindenki észrevette, hogy tavaly már lényegesen jobb utakon tehettük meg az utat. Minden bizonnyal kedvezett az utak minőségének az aszályosabb időjárás is, de vélem, azért nem önmagától lett ilyen.

Hát, bizony nem! Gondolom mindenkinek feltűnt, hogy az útszakaszok, amelyek összekötik a műutat, az átjárót és a tavakat, felújításra kerültek, egyenletesebbek, jobbak lettek. Jelentős gépmunka áll a háttérben, ennek alapján jobban lehet nyomni a gázt, nem esik szét az autó alattunk. De száraz időben jobban is porzik, hatalmas porfelhőt kavarva. Ez a porfelhő jogosan zavarja a környék lakóit, ezért az a kérésünk, hogy lassabban járjunk, minél kevesebb port felverve. Tudom, hogy a probléma a teherautókra is vonatkozik, számtalan esetben figyelmeztettük is a sofőröket, és tájékoztattuk a bányatulajdonost is. A többi út felújítása is szerepel terveinkben, igyekszünk megtalálni a forrást, amiből finanszírozni lehet ezeket.

 

Környezetvédelem, környezetrendezés…?

Igen, számos feladatot végeztünk el környezetünk védelmében, szebbé tételében. Befejeztük a versenypálya fölső végének a talajmunkáit, füvesítettünk, fásítottunk. Viszont ezekkel a feladatokkal továbbra is foglalkoznunk kell, bőven jut még munka idénre és a következő évekre is. Itt kell nagy tisztelettel felhívom horgásztársaim figyelmét, hogy a saját portánk gondozása, rendben tartása alapból feladatunk, de hozzátartozik a horgászhely, a stég, de az útfelőli oldal is, sőt, jó érzés szerint az út másik oldalán is lehet rendet tartani önszorgalomból. Sokan csináljuk így, remélem egyre többen leszünk. Vonatkozik ez a felkérés azon tulajdonostársaimra is, akiknek területi tulajdona van, de nem járnak ki azt rendben tartani. Ezeknek a területeknek a rendben tartását az egyesület megoldja, de az erre fordított idő és anyag értéke a tulajdonos felé kiszámlázásra kerül. Ez nem új dolog, mert ezt már a közgyűlés régebben elfogadta, csak eddig nem alkalmaztuk. Letelt a türelmi idő azon tulajdonostársaim felé is, akik tulajdonnal rendelkeznek, de nem tagjai az egyesületnek. Az alapszabály egyértelműen kimondja, hogy a tulajdonosnak tagnak kell lenni. Tagfenntartói engedélyt csak tartós betegség, illetve tartós külföldi tartózkodás okán adhatunk ki. Ezt kérem, mindenki vegye tudomásul.

 

2011 tavaszán sok horgásztársunkat érte kellemetlen meglepetés, amikor áram nélkül találták a birtokukat. Ez ügyben is egymásnak ellentmondó információk terjedtek el. Rakjuk tisztába ezt a történetet.

Az áramhasználat illetve az áramszámla fizetése egy nagyon fontos, de nehezen kezelhető ügy. Mindenki előtt ismeretes, hogy tavasszal az ÉMÁSZ megszüntette az áramellátást. Ezt sikerült megoldani, ismét csak magamat idézhetem, nagyon hosszú volna minden részletét elmesélni az ügyintézésnek. A lényeg, hogy újra helyreállt az áramellátás, és egyben megoldottuk azt az igen jelentős problémát is, amely a hálózat túlterheléséből adódóan sok áramkimaradással járt. Elkezdődött a teljes hálózat átvizsgálása, karbantartása és a fogyasztóhelyek ellenőrzése, amit még tovább fogunk folytatni idén tavasszal. Ahol eddig hiányosságot észleltünk, azt jeleztük a tulajdonosok felé. Legtöbb esetben megoldottuk a problémát, de van, ahol még mindig fennáll a hiányosság. Ezúton is kérem a horgásztársakat a hibák mielőbbi megoldására!

 

Ez volt a műszaki rész. Mi a helyzet a befizetési hajlandósággal? Azt mondtad Elnök úr a közgyűlésen, hogy új beszedési eljárás lesz bevezetve az idei évtől.

Sajnos az áramdíj befizetésekkel is problémák adódtak, ezeket sürgősen rendezni kell. Jelenleg havi leolvasás történik a főmérőn, ezeket a számlákat az egyesület havonta be is fizeti. A részfogyasztói leolvasást 3 havonta végeztük, és utána mentek ki a csekkek tagjaink felé. A csekkek befizetésének ellenőrzése nagyon nehezen kezelhető, és igen nagy terhet ró a gazdasági vezetőnkre, illetve az áram fogyasztásának kezelésével megbízott horgásztársunkra. Ez az ügyintézési forma az egyesületnek folyamatosan négy-ötszázezer forintos kintlévőséget eredményezett, amit a továbbiakban nem kívánunk felvállalni. Nem beszélve arról, hogy a fogyasztók befizetései nem is folyamatosak, van még elmaradás a tavalyi harmadik, nem beszélve a negyedik negyedévről. Erre a problémára megoldást kellett találnunk. Az elkövetkezendőkben a következő módon zajlik majd az áramszámlák rendezése. A fogyasztóhelyeken éves átlagfogyasztást számolunk és ennek megfelelően előleget kell fizetni minden fogyasztónak negyedéves, féléves, éves viszonylatban. Tulajdonos társunk maga figyeli a fogyasztás alakulását, és ennek megfelelően kérheti az előleg növelését vagy csökkentését. Az egyesület vezetősége ezeket az előlegeket külön számlán kezeli, és ebből történik a havi áramdíjfizetés. Természetesen mi is figyeljük negyedévente az áramfogyasztást, és mi is jelezzük a tulajdonos felé, ha valahol alul- vagy túlfogyasztás van. Az átlagfogyasztásról listát vezetünk, és a gazdasági vezetőnél illetve a gondnoknál lehet az előlegeket befizetni. Az áramdíj elmaradása esetén a fogyasztóhely lekapcsolásra kerül. Ezt a problémát a vezetőség megtárgyalta, egyhangúan elfogadta, és a fogyasztókra nézve kötelezővé teszi. Emellett megkezdődtek a tárgyalások az áramszolgáltatóval egy teljesen új hálózat kiépítéséről, ahol minden fogyasztóhely önálló szerződést köt a szolgáltatóval, és önállóan fizeti a számláját. Egyértelműen és a legtisztább módon ez a rendszer fogja rendezni a tavak körüli áramfogyasztás kérdését.

 

Ha a villanyszámla befizetésekben van is elmarasztalásra okot adó hiányosság, de mi a helyzet a főbb szabályokkal? Mennyire óvjuk a halat, mennyire vagyunk szabályosak horgászat közben?

Azt szeretem, ha az éves közgyűlésen a Fegyelmi Bizottság elnökének nincs mondanivalója. Mert az azt jelenti, hogy nem kell beszámolnia eljárásokról, nem kell részleteznie, hogy esetleg milyen szabálysértéseket követtek el a horgászok. Ezen a közgyűlésen, nagy örömömre, nem volt jelenteni valója Lelovics Karcsinak. De ez nem jelenti azt, hogy ne dolgozott volna az ellenőri stáb. A vezetőség tagjaival együtt több mint 1 100 esetben történt ellenőrzés, de kirívó szabálytalansággal nem találkoztunk. Egy-két esetben talán lehetett volna keményebben fellépni. Mindezek mellett köszönöm az ellenőrök munkáját, lelkiismeretesen, jól védték értékeinket a tó körül és a vízben egyaránt. Itt kell megemlíteni a tógondnokok munkáját, róluk alapjában pozitívan kell nyilatkoznom. A két fiatalember, Ádám András és Kalmár Ervin főállású alkalmazottjai az egyesületnek, munkájukat rendben ellátták, már érződnek az önálló munkavégzés jelei rajtuk. Már képesek önállóan cselekedni, dönteni, remélem, hamarosan kialakul a tógazda szemlélet is náluk. Ellenőreinkkel együtt és önállóan is ellátták az ellenőrzési feladatokat, melyeket ebben az évben még bővíteni fogunk.

 

Ha már eddig ilyen sok szó esett a környezetről, halakról, ügyes-bajos dolgokról, ügyintézésről, essen szó a közösségről is. A rendezvények, események, versenyek mind jó alkalom a csapatépítésre, a közösség összekovácsolására. Viszont nem mindig konfliktusmentes egy-egy esemény szervezése, lebonyolítása. Ez ügyben mi történt eddig, és milyen tervekkel állunk az új szezon elé?

Az elmúlt évben számos rendezvényt szerveztünk, sikeresen, jó hangulatban zajlottak ezek az események, talán a megjelenéssel, a részvétellel, a helyi aktivitással volt némi probléma. Versenyeink közel 900 000 Ft-os bevételt termeltek az egyesületnek, amire természetesen nagy szükségünk is volt. A versenyeink miatti tilalmi időket próbáltuk úgy irányítani, hogy a lehető legkevesebb problémát okozzunk tagtársainknak. Pontosan ezért a telepítések utáni tilalmi időket is lényegesen lecsökkentettük. A versenyek szervezésében és lebonyolításában példás és dicséretes munkát végeztek Golyán László vezetésével tagtársaink. Itt is szeretném megköszönni nekik munkájukat, és továbbra is számítunk a segítségükre. Tavaly szeptember végén került megrendezésre nálunk az I. Halzóna Nemzetközi Bojlis Kupa, amelynek a szervezésével és lebonyolításával maximálisan elégedettek voltunk. Az ország különböző településeiről és külföldről érkezett csapatok nagyon dicsérték a tavunkat, a szervezést, és elkötelezték magukat, hogy máskor is ellátogatnak ide. Számunkra ez a legfontosabb, hogy jó hírünket vigyék az országba, világba, minél többen ismerhessék meg tavainkat. 2011-ben tavunk szerepelt az EnergoTeam versenytavak között, és ezáltal több film, fotó és cikk is megjelent az internetes portálokon, ami szintén növelte tavaink ismertségét. Tagjaink többsége sajnos nem tudja, hogy mindenki élhet azzal a lehetőséggel, hogy benevezhet az országos amatőr EnergoTeam versenybe. Ennek csupán az a feltétele, hogy április 1-je és augusztus 10-e között kötetlenül, akár a saját horgászhelyén tetszőleges nappali időpontban egy 5 órás horgászatot hajt végre, aminek kezdetét-végét és a fogott halat jegyzőkönyvben hitelesíteni kell a gondnokoknál. Ennek a versenynek a nevezése 2 500 forintba kerül, ami az egyesületnél marad. A további fordulók ingyenesek. Tavaly sajnos 10 fő alatt volt a nevezések száma, de mivel ebben az évben is él ez a lehetőség, reméljük, hogy több tagtársunkat érdekel majd, mint az elmúlt évben. Emellett természetesen az idén is több, saját szervezésű versenyt fogunk lebonyolítani. Csak biztatni tudok mindenkit, hogy jöjjön, vegyen részt az eseményeken, mutassuk meg a hozzánk látogatóknak, hogy milyen az összetartás az egyesületben.

 

Hallani azonban morgást, rosszalló szavakat is a versenyekkel kapcsolatban. Többen nehezményezik, hogy napokra fel van függesztve a horgászat, nem jöhetnek ki pecázni.

Hadd egyértelműsítsem a dolgot: a versenyek ideje alatt a tagtársak számára az Élmény-tó teljesen nyitott, jöhetnek nyugodtan horgászni az Élmény-tó szabályai szerint. Ha pedig a versenypályára szervezünk esemény, akkor a tó egyéb részei nyitottak, a saját helyeken szabad a horgászat.

 

Sok tagtársunk talán nem is tudja, de az egyesületnek saját versenycsapata is van. Az eddigi években élvezték az egyesület támogatását, de így lesz-e a jövőben is?

Az egyesület versenycsapata ugyan működött, de sajnos jelentősebb eredmények nélkül. Az eredmények elmaradása talán nem is annyira gond, mint az, hogy a versenycsapat tagjait nem láttam gyakran a saját rendezvényeinken, sem versenyzőként, sem segítőként. Nagyon szeretném, ha ez a helyzet változna, erre fel is fogom hívni a csapat figyelmét. Ebben az évben új alapokra helyezzük a csapat működését. A támogatást ebben az évben is megkaphatják, de ennek felhasználását feltételekhez kötjük. A csapat működését ez évtől egy új csapatirányító fogja koordinálni. Kellő figyelmet fogunk fordítani az utánpótlás és az ifi horgászok nevelésére, a versenysport megszerettetésére.

 

Egy egyesület sem tud működni stabil, biztos források nélkül. Milyen eredménnyel zárt egyesületünk a tavalyi évben, és milyen tervekkel állunk 2012 elé? Hogyan változnak az egyes díjtételek?

Gazdasági helyzetünk stabil. Az elmúlt évben is szigorúan gazdálkodtunk, bár sajnos számos meghatározó, váratlan kiadás is nehezítette a dolgunkat, de talpon maradtunk. Kötelezettségeinket teljesítettük, hiányunk nincs. Az elmúlt évben is nonprofit közhasznú tevékenységet végeztünk. Nehéz éven vagyunk túl, de semmi nem biztat bennünket arra, hogy pozitív irányba változik a gazdasági helyzetünk, tehát ismét egy nehéz évre kell számítanunk. Nem lett könnyebb egyikünk helyzete sem, éppen ezért a vezetőség úgy határozott, hogy sem az éves engedélyek, sem a napijegyek árát nem emeljük. Az Élmény-tóból fogott, elvihető hal árát viszont megemeltük kilónként 1 000 forintra. Bevezetünk egy új engedélyt is az Élmény-tó használatára. Az eddigi, évi 5 000 forintos engedély megmarad, ami nappali horgászatra jogosít, ennek árát teljes mértékben el lehet vinni halban. Az idei évtől 10 000 forintért váltható éjjel-nappali engedély is, ezzel akár éjszaka is lehet üldözni a halakat. Természetesen ennek értékében is lehet halat hazavinni, bár az a tapasztalatunk, hogy aki az Élmény-tóra jön horgászni, az nem nagyon visz haza halat. Változik a társadalmi munka megváltásának összege is, 2012-ben 10 000 forintot kell fizetnie annak, aki nem vesz részt közös munkában.

 

Azt hiszem, mindenkit érint és érdekel, hogy milyen konkrét fejlesztési tervek vannak az idei évre. A teljesség igényével vagy a nélkül, említsük meg azokat.

Hogy mit is szeretnénk megvalósítani 2012-ben? A legtöbb dologról már beszéltem. A megkezdett úton szeretnénk tovább járni, elsősorban egyesületünk tagjainak, családjainak és hozzátartozóinak érdekeit szolgálni. Elsőszámú célunk továbbra is a vízminőség megóvása, a halállomány megóvása és további bővítése. Szeretnénk környezetünket tovább rendezni, az úthálózatot javítani. A versenypálya szakaszon további munkákat tervezünk, igazítjuk, kulturáltabbá tesszük. Terveink között szerepel szabadidőpark és játszótér létrehozása is, amelynek megvalósítására egyik horgásztársunk tett felajánlást. Játszótéri elemeket adományoz az egyesületnek, és ezeket szakszerűen le is telepíti. Ez úton is nagy tisztelettel megköszönjük ezt a nemes felajánlást. Szeretnénk megvalósítani a non-stop, éjjel-nappali gondnoki szolgálatot, amely az őrzés-védelem és ellenőrzés szempontjából is igazán jó volna. Itt van még az említett áramhálózat teljes újjáépítésének terve is. Hogy meddig jutunk el idén, azt előre nem látjuk, de megteszünk mindent a siker érdekében. Egy valóban komoly büfé és horgászbolt üzemeltetését is tervezzük. Ennek érdekében, elsősorban saját tagjaink részére, pályázatot teszünk közzé, amely a jelzett kisbolt teljes körű működtetésének és üzemeltetésének feltételeit tartalmazza majd. A pályázatot hamarosan megjelentetjük, beadási határidejét 2012 márciusára tervezzük. Addig pedig konzultációs lehetőséggel állunk minden érdeklődő rendelkezésére.

 

Ha valaki nem volt ott a közgyűlésen, első kézből nem értesülhetett a horgászrend változásairól. Azt mondják, ha valaki nem ismeri a szabályokat, az még nem mentesít a büntetéstől. Említsük meg a legfontosabb változásokat.

A közgyűlési meghívóval együtt a 2012-es horgászrend tervezetét is megkapta minden tagtársunk. Nem lehet kifogás tehát senki részéről, hogy nem ismeri a horgászrendet. Bár kifogás eddig sem lehetett. Amire külön is felhívnám a figyelmet: továbbra is érvényben van a tilalom süllőre, amit a tavalyi telepítés után határoztunk meg. Április 30-ig nem lehet süllőt fogni a 2011-es határozat alapján! Három horgot eztán nem lehet használni a készségeken, kivéve a ragadozók horgászatánál, a műcsalikon. Minden horgász felszereléséhez kötelezően hozzátartozik a fertőtlenítő, használni is kötelező a visszaengedett halakon. Kérem a horgászokat, hogy ne csak a horog ütötte sebeknél alkalmazzák a fertőtlenítést, hanem a halon található bármely sérülés, illetve fekélyesedés esetén is. Gyakran okoznak sebet a ragadozók, kormoránok, vidrák, ezeket is kezeljük le. A tó többi halát is közvetett módon óvjuk ezzel. A vízi járművek használatára vonatkozó szabályokban is vannak változások. A csónakhasználat rendje kiegészül azzal, hogy a horgász a saját szektorában kézzel-lábbal hajtott és irányítható vízi járművet használhat, mások zavarása nélkül és saját felelősségre. Ilyen például a csónak, ladik, kajak, kenu, vízibicikli. Ezekhez is szükségeltetik a csónakhasználati engedély kiváltása. Más járművet a jet-ski kivételével – például szörföt – továbbra sem lehet használni az egyesület vízterületein.

 

Azt gondolom, a fontos dolgokról sorban szót ejtettünk. Vagy maradt még valami a tarsolyban?

Sorolhatnám még tovább, hiszen lenne még miről beszélni bőven, de azt mondják, hogy aki sokat beszél, az keveset mond. Így hát egy dolog maradt még: jó fogást és kellemes időtöltést, jó egészséget és kitartást kívánok mindnyájunknak az előttünk álló évhez! Kívánom, hogy mindenkinek jó érzés legyen Öregpotykásnak lenni!

 

Copyright © 2018 Öregpotyka. Minden jog fenntartva.